Hemus Recruitment

Hemus Recruitment është partneri  juaj për zhvillimin e karrierës në të gjitha nivelet profesionale në fushën e mjeksisë duke përfshirë qendrat spitalore, klinikat rehabilituese dhe qendrat mjeksore. Programi jonë i punësimit përfshin edhe punët afatshkurt apo sezonale  për student. Qëllimi jonë kryesor është të zgjedhim personelin e kualifikuar dhe të motivuar nga Maqedonia, Shqipëria, Kosova, Bosna and Herzegovina, Serbia dhe Mali i zi të cilët dëshirojne të punojnë në Gjermani.

Ne bëjmë përpjekje për të përshtatur njerëzit e kualifikuar me kushtet e punës dhe kerkesat e punëdhënësve. Ne i japim rëndësi sigurimit të suksesit dhe kënaqësisë së klientëve tonë. Hemus Recuitment ka një bashkëpunim të suksesshëm me shërbimet shëndetsore publike dhe private në territorin e Gjermanisë. Çdo ditë numri i bashkëpunëtorëve tonë gradualisht po rritet.

Aplikimi është hapi i parë që krijon aplikuesve mundësi për një karrierë të re. Të gjithë aplikantët duhet të dërgojnë CV online në Gjuhën Gjermane, përndryshe nuk do të merren në konsideratë. Pas dërgimit të CV do të implementohen proceset si më poshtë:

 • Vleresimi i CV
 • Ftesa në intervistë
 • Vlersimi i intervistës
 • Zgjedhja përfundimtare

Në këtë proces të përzgjedhjes janë të preferuar aplikuesit me nivelin B1-B2 të gjuhës Gjermane, ndërsa për aplikuesit në punë afatshkurta apo sezonale është i pranueshëm niveli A1-A2. Hemus Recruitment për të interesuarit ofron kurse në të gjitha nivelet që janë të nevojshme për arritjen e qëllimeve tuaja.

Ju meritoni një mundesi për të gjetur një punë të re. Për të punuar në kushte te reja. Për të përmirësuar situatën tuaj financiare. Për tu vlerësuar si profesionist. Për të zhvilluar karrierën tuaj.

SHËRBIMET

Dëshira dhe motivi për të vazdhuar karrierën tuaj në Gjermani kemi konsideruar qe nuk mjafton.  Njohja e gjuhës Gjermane është një cështje e cila kërkon zgjidhje për arritjen e objektivave të juaja. Duke i njohur pengesat të cilët mund të dalin në sipërfaqe dhe që nuk bëjnë të mundur vazhdimin e karrieres tuaj, ne kemi hartuar një projekt që ofron ndihmën e duhur.

Projekti përfshin:

 • Mësimi i gjuhës Gjermane nga Niveli A1 deri me B2
 • Ndihmë për përkthimin e dokumenteve me qëllim të marrjes së Vizës
 • Përgaditje të dokumentacioneve  të nevojshme për Ambasaden Gjermane
 • Rezervimi i biletave të fluturimit për në Gjermani
 • Vendosja e kontaktit në mes aplikuesit dhe punëdhënësit në Gjermani
 • Sigurimi i akomodimit te përkohshem
 • Mbështetje në integrim
 • Këshillim për cështje administrative në Gjermani

shërbimet që ne ofrojmë

   shërbim 1

Mësimi i gjuhës Gjermane nga Niveli A1 deri me B2

  shërbim 2

Ndihmë për përkthimin e dokumenteve me qëllim të marrjes së Vizës

  shërbim 3

Përgaditje të dokumentacioneve  të nevojshme për Ambasaden Gjermane

  shërbim 4

Rezervimi i biletave të fluturimit për në Gjermani

  shërbim 5

Vendosja e kontaktit në mes aplikuesit dhe punëdhënësit në Gjermani

  shërbim 6

Sigurimi i akomodimit te përkohshem

Regjistrohu listën e postimeve

Hemus Recruitment

Hemus Recruitment është partneri juaj për avancimin e karrierës në të gjitha nivelet profesionale të mjekësisë. Kjo përfshin spitalet, klinikat e rehabilitimit dhe qendra mjekësore.

Hemus Logo

Kontakt Info

Hemus Recruitment

Adresa: Konstantin Petkovik Ulica 15, Skopje – Makedonija

Tel .: +389 0 79 204031 / +49 1520 3137505

E-Mail: Info@hemusrecruit.com

Orari i kontaktit: E hënë – E premte 9:00 – 17:00

Regjistrohu për Buletinin tonë