Hemus https://hemusrecruit.com Hemus Recruitment Mon, 15 Jul 2019 10:34:49 +0000 sq-AL hourly 1 Ķërkohet një mjek asistent Anesteziolog https://hemusrecruit.com/jobs/kerkohet-nje-mjek-asistent-anesteziolog/ 02 Apr 2019 13:30:44 +0000 Ķërkohet një mjek asistent Anesteziolog (Numri i punës : MA -8091) Për cdo mjek asistent është e preferueshme së paku  një vit  përvojë pune.  Përshkrimi i punës: Punë me orar të plotë Spitali i avancuar me kapacitet 300 krevatë Pagë e lartë Lokacioni ndodhet në zonën urbane / urbane Aplikuesi mund të përfitoj trajnime mjekësore falas për të zhvilluar karrierën

The post Ķërkohet një mjek asistent Anesteziolog appeared first on Hemus.

]]>
Ķërkohet një mjek asistent Anesteziolog (Numri i punës : MA -8091)

Për cdo mjek asistent është e preferueshme së paku  një vit  përvojë pune. 

Përshkrimi i punës: Punë me orar të plotë Spitali i avancuar me kapacitet 300 krevatë Pagë e lartë Lokacioni ndodhet në zonën urbane / urbane Aplikuesi mund të përfitoj trajnime mjekësore falas për të zhvilluar karrierën e tij ose të saj. Mundësi specializimi Mundësia për të punuar në një mjedis me staf të kualifikuar dhe të motivuar Fleksibiliteti dhe mobilitet Kualifikimet e kërkuar, karakteristikat personale dhe aftësitë: Përvoja e mëparshme e punës Certifikata e njohjes së gjuhës gjermane (niveli minimal B2) Certifikata nga praktika, trajnime, konferenca Gatishmëria për të punuar në një mjedis dinamik Ne ofrojmë: Kushtet tërheqëse të punës. Punë të sigurt Punë me një ekip me përvojë dhe ndërdisiplinor. Të gjitha shpenzimet për mbajtjen e intervistave jashtë Maqedonisë mbulohen nga Hemus Recruitment. Biletë ajrore falas për intervistën tuaj në Gjermani. Mbeshtetje ligjore per dokumentet dhe asistencë për akomodimin Të gjithë të interesuarit mund të aplikojnë duke dërguar rezymen e tyre në info@hemusrecruit.com.Eshtë e detyrueshme një tregues të pozitës për të cilën po aplikojnë. Liria e të gjithë kandidatëve është e garantuar dhe aplikacionet e pranuara do të trajtohen me konfidencialitet maksimal. Kurset profesionale në gjuhën gjermane - Rimbursim 50% të vlerës së kursit.]]>
Kërkohet një mjek specialist Kardiolog https://hemusrecruit.com/jobs/kerkohet-nje-mjek-specialist-kardiolog/ 02 Apr 2019 13:28:21 +0000 Kërkohet një mjek specialist Kardiolog ( Numri  I punës: MS 7025) Përshkrimi i punës: Punë me orar të plotë Spitali i avancuar me kapacitet 400 krevatë Pagë e lartë Lokacioni ndodhet në zonën urbane / urbane Aplikuesi mund të përfitoj trajnime mjekësore falas për të zhvilluar karrierën e tij ose të saj. Mundësi specializimi Mundësia për të punuar në një

The post Kërkohet një mjek specialist Kardiolog appeared first on Hemus.

]]>
Kërkohet një mjek specialist Kardiolog ( Numri  I punës: MS 7025) Përshkrimi i punës: Punë me orar të plotë Spitali i avancuar me kapacitet 400 krevatë Pagë e lartë Lokacioni ndodhet në zonën urbane / urbane Aplikuesi mund të përfitoj trajnime mjekësore falas për të zhvilluar karrierën e tij ose të saj. Mundësi specializimi Mundësia për të punuar në një mjedis me staf të kualifikuar dhe të motivuar Fleksibiliteti dhe mobilitet Kualifikimet e kërkuar, karakteristikat personale dhe aftësitë: Përvoja e mëparshme e punës Certifikata e njohjes së gjuhës gjermane (niveli minimal B2) Certifikata nga praktika, trajnime, konferenca Gatishmëria për të punuar në një mjedis dinamik Ne ofrojmë: Kushtet tërheqëse të punës. Punë të sigurt Punë me një ekip me përvojë dhe ndërdisiplinor. Të gjitha shpenzimet për mbajtjen e intervistave jashtë Maqedonisë mbulohen nga Hemus Recruitment. Biletë ajrore falas për intervistën tuaj në Gjermani. Mbeshtetje ligjore per dokumentet dhe asistencë për akomodimin Të gjithë të interesuarit mund të aplikojnë duke dërguar rezymen e tyre në info@hemusrecruit.com.Eshtë e detyrueshme një tregues të pozitës për të cilën po aplikojnë. Liria e të gjithë kandidatëve është e garantuar dhe aplikacionet e pranuara do të trajtohen me konfidencialitet maksimal. Kurset profesionale në gjuhën gjermane - Rimbursim 50% të vlerës së kursit.]]>